Ροές Νέων – RSS

Το ακρωνύμιο RSS, από τον αγγλικό όρο Rich Site Summary (Σύνοψη Πλουσίας Σελίδας) που συχνά αποκαλείται και Really Simple Syndication (Πολύ Απλή Διανομή), αναφέρεται σε μία προτυποποιημένη μέθοδο ανταλλαγής πληροφοριακού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου, στηριγμένη στην πρότυπη, καθιερωμένη και ευρέως υποστηριζόμενη γλώσσα σήμανσης XML.

Για να κάνετε χρήση του RSS απαιτείται λογισμικό «αναγνώστη RSS», το οποίο συνήθως είναι ενσωματωμένο στον περιηγητή (browser) του χρήστη. O αναγνώστης RSS ελέγχει τις ιστοσελίδες στις οποίες έχετε εγγραφεί συνδρομητής και σας ενημερώνει διαρκώς για οτιδήποτε νέο.

Η συνδρομή RSS παρέχεται δωρεάν για προσωπική και όχι εμπορική χρήση. Η Πολεμική Αεροπορία  διατηρεί το δικαίωμα διακοπής αυτής της υπηρεσίας για οποιοδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση.