More

  Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

  Περιφερειακό Μετεωρολογικό Κέντρο ΑΤΑ

  Έμβλημα

  “Πολλά Φάσματα εν τω Oυρανώ”

  (Πολλά φαινόμενα λαμβάνουν χώρα στον ουρανό)

  (Aριστοτέλης)

  Aριστοτέλη “Mετεωρολογικά”, Bιβλίο 1ο, Kεφ. Γ, παρ. 1, Έκδοση Bόννης 1973, OPERA OMNIA

  Θέση

  Βρίσκεται στην περιοχή του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα του Ελληνικού

  Έτος Ίδρυσης

  1931

  Υπαγωγή

  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

  Αποστολή

  Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει ως αποστολή την υποστήριξη από μετεωρολογικής άποψης της Εθνικής Άμυνας, της Εθνικής Οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου.

  Αναλυτικά :

  Παρέχει εξειδικευμένη μετεωρολογική υποστήριξη για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων (π.χ. Άσκηση Παρμενίωνας, Αλέξανδρος κ.α.)

  Εκδίδει ειδικές τοπικές προγνώσεις καιρού, προγνώσεις θαλασσών, καθώς και αεροναυτικές προγνώσεις, όταν απαιτούνται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

  Συμβάλλει με μετεωρολογικές παρατηρήσεις και εξειδικευμένες προγνώσεις της, στη διαδικασία των επειγουσών διακομιδών από θαλάσσης (συχνά με σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού ή του Λιμενικού), ή από αέρος που έχει αναλάβει να εκτελεί η Πολεμική Αεροπορία με δικά της εναέρια μέσα.

  Υποστηρίζει μετεωρολογικά το πτητικό έργο αεροσκαφών αεροψεκασμού και κατά τη θερινή περίοδο των πυροσβεστικών αεροσκαφών που εδρεύουν σε κατά τόπους κλιμάκια της 359 Μοίρας Αεροπορικής Εξυπηρέτησης Δημοσίων Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΥ).

  Κατά τους θερινούς μήνες συμβάλει στην πρόληψη και στην αντιμετώπηση δασικών πυρκαγιών, εκδίδοντας καθημερινά εξειδικευμένες προγνώσεις καιρού. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με την ΕΜΥ εκδίδει τον χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών ανά την επικράτεια.

  Συμβάλει με τοπικές προγνώσεις στις επιχειρήσεις ελέγχου και επιτήρησης των συνόρων μας με την Τουρκία στο πλαίσιο της FRONTEX.

  Στον τομέα της αεροναυτιλίας, η ΕΜΥ είναι ο θεσμοθετημένος εθνικός φορέας που έχει την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση και υιοθέτηση των κανονισμών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization – ICAO) σε εθνικό επίπεδο, αναφορικά με τη μετεωρολογική υποστήριξη που παρέχει στους σχετικούς αποδέκτες.

  Παράλληλα, η χώρα μας μέσω της ΕΜΥ, έχει καταστεί υπεύθυνη από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization – WMO) και εκδίδει προγνώσεις θαλασσών και προειδοποιήσεις θυελλωδών ανέμων για όλα τα πελάγη της Ανατολικής Μεσογείου και τη Μαύρη θάλασσα. Για την ίδια περιοχή, ο WMO όρισε την ΕΜΥ σαν αρμόδιο φορέα υποστήριξης σε περιπτώσεις συμβάντων ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες, παρέχοντας πέραν των Μετεωρολογικών προγνώσεων και προγνώσεις σχετικές με την επέκταση και την τροχιά της ρύπανσης. Επιπλέον, η ΕΜΥ είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση προγνώσεων ναυτιλίας και προειδοποιήσεων θυελλωδών ανεμών για όλη τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα.

  Ιστορία

  Η πρώτη οργανωμένη μετεωρολογική δραστηριότητα στη χώρα μας εμφανίστηκε το 1890, όταν με πρωτοβουλία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, άρχισε να λειτουργεί το πρώτο Μετεωρολογικό Δίκτυο, το επονομαζόμενο ως Αιγινήτιο και το οποίο αποτελούνταν από επτά Μετεωρολογικούς Σταθμούς Επιφανείας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) ιδρύθηκε το 1931 στο τότε νεοσύστατο Υπουργείο Αεροπορίας, με κύρια αποστολή τη μετεωρολογική υποστήριξη των φορέων της Εθνικής Άμυνας και της Εθνικής Οικονομίας της χώρας μας.

  Στο πλαίσιο των στόχων, που τέθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο της ΕΜΥ, η Υπηρεσία ανέπτυξε την περίοδο 1931-1940, Δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών, οργάνωσε και λειτούργησε το Τμήμα Προγνώσεων Καιρού και την Μετεωρολογική Σχολή της ΕΜΥ, ενώ το 1935 έγινε μέλος της Διεθνούς Μετεωρολογικής Οργάνωσης.

  Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο πραγματοποιήθηκε η αναδιοργάνωση της ΕΜΥ και ο εκσυγχρονισμός του τεχνολογικού της εξοπλισμού, ενώ παράλληλα ανέπτυξε συνεργασίες με Διεθνείς Οργανισμούς.

  Το 1949 η Ελλάδα επικύρωσε τη σύμβαση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 1950.

  Τις δεκαετίες του 1950 και 1960 ίδρυσε νέους Μετεωρολογικούς Σταθμούς Επιφανείας και Ανώτερης Ατμόσφαιρας, Μετεωρολογικά Γραφεία στα αεροδρόμια της χώρας, αναδιοργάνωσε τον τομέα της πρόγνωσης με την ίδρυση Μετεωρολογικών Κέντρων και προέβη σταδιακά στον εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού της συστήματος.

  Τις δεκαετίες του 1970 και 1980 αναδιοργανώθηκαν οι λειτουργικές δομές της Υπηρεσίας, εγκαταστάθηκαν συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Σταθμοί Μετεωρολογικών RADARS και νέα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

  Την ίδια περίοδο, η ΕΜΥ, έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Εκμετάλλευση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων.

  Το 1974 η ΕΜΥ υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέσω του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

  Την πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 1990 η ΕΜΥ υλοποίησε ένα μέρος του προγράμματος εκσυγχρονισμού της με κύρια σημεία αναφοράς την εγκατάσταση και επιχειρησιακή λειτουργία του νέου Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος (ΜSS), του Συστήματος Δορυφορικής Λήψης Επεξεργασίας, Αρχειοθέτησης και Διανομής ψηφιακών μετεωρολογικών δεδομένων (PROTEAS), την υλοποίηση της πρώτης φάσης της Βάσης Δεδομένων για τις ανάγκες της και την εγκατάσταση Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών.

  Το 1995 η ΕΜΥ υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με διοικητική και οικονομική μέριμνα και ευθύνη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

  Τη δεύτερη πενταετία του 1990, η ΕΜΥ με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και το νέο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, σχεδίασε και υλοποίησε σταδιακά την αναδιοργάνωση των λειτουργικών δομών της, τη συνεργασία με τους εθνικούς φορείς, την εγκατάσταση κύριου Υπολογιστικού συστήματος την ανάπτυξη και λειτουργία αριθμητικών μοντέλων, την αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος Μετεωρολογικής Υποστήριξης. Παράλληλα διευρύνθηκαν οι διεθνείς συνεργασίες της με τους διεθνείς οργανισμούς ECOMET και EUMETNET.

  Το 1996 με Υπουργική Απόφαση, τα θέματα που αφορούν την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία , πλην των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της , μεταβιβάστηκαν στον Γενικό Διευθυντή του Επιτελείου του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

  Το 1997 εκδόθηκε ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της.

  Το Μάιο του 2010, η ΕΜΥ πήρε πιστοποίηση ISO 9001:2008, για τη μετεωρολογική υποστήριξη που παρέχει στον τομέα της αεροναυτιλίας, απαίτηση του ICAO για τους θεσμοθετημένους φορείς υποστήριξης της αεροναυτιλίας και για αυτό, έχει οριστεί από την Εθνική Εποπτική Αρχή για την Αεροναυτιλία ο μοναδικός πάροχος μετεωρολογικής υποστήριξης στη χώρα μας.

  Η ΕΜΥ συμμετέχει ή έχει συνεργασία με Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, ενώ συμμετέχει στις επιτροπές του NATO και του ICAO. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Προγνώσεων (ECMWF) διαθέτοντας τις πλέον επικαιροποιημένες προγνώσεις από τον Παγκόσμιας Κλίμακας Μοντέλο του Οργανισμού εκμετάλλευσης Ευρωπαϊκών Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), της Ομάδας Οικονομικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών του Οργανισμού ECOMET, του Οργανισμού Επιστημονικής Συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών (EUMETNET) και του Άτυπου Συμβουλίου Διευθυντών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών της Δυτικής Ευρώπης (ICWED).

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14, Ελληνικό GR16777
  • Τηλ. Κέντρο: +30-210-9699101-3
  • FAX : +30-210-9649646, +30-210-9628952
  • Ιστοσελίδα : www.emy.gr
  • Email : info@hnms.gr